คอนโดมิเนียมหนึ่งเดียวที่โดดเด่น
ใจกลางไนท์บาซ่าร์


178 ถนนลอยเคราะห์ ตําบลช้างคลาน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 094 606 7774


 สำนักงานขาย
178 ถนนลอยเคราะห์ ตําบลช้างคลาน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

094 606 7774

info@erawancondo.com